Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 31.05.2016 r.

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - ZWZ 2016 pdf
2. IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - ZWZ 2016 pdf
3. IBSM - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - ZWZ 2016 pdf
4. IBSM - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - ZWZ 2016 pdf
5. IBSM - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - ZWZ 2016 pdf
6. IBSM - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - ZWZ 2016 pdf
7. IBSM - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - ZWZ 2016 pdf
8. IBSM - PROJEKTY UCHWAŁ - ZWZ 2016 pdf