Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 30.11.2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 listopada 2021 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa

L.P.
Dokument
pdf.
1. 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NOBLE FINANCIALS pdf
2. 2_PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ NOBLE FINANCIALS pdf
3. 3_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Noble Financials z działalności w 2020 pdf
4. 4_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Noble Financials o wynagrodzeniach pdf
5. 5_Polityka Rynagrodzeń Członków Zarządu i RN Noble Financials pdf
6. informacja o ogólnej liczbie głosów NOBLE FINANCIALS pdf
7. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną NOBLE FINANCIALS doc
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NOBLE FINANCIALS doc
9. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną NOBLE FINANCIALS doc