Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 28.06.2018 r.

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta w Warszawie przy ulicy Siennej 39

L.P.
Dokument
pdf.
1. 1_IBSM_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_28 czerwca 2018 pdf
2. 2_IBSM-projekty uchwał_ZWZ_28 czerwca 2018 pdf
3. 3_IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby fizyczne-ZWZ-28 czerwca 2018 pdf
4. 4_IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby prawne-ZWZ-28 czerwca 2018 pdf
5. 5_IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_fizycznej-ZWZ-28 czerwca 2018 pdf
6. 6_IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_prawne-ZWZ-28 czerwca 2018 pdf
7. 7_IBSM-Informacja-ogólna-liczba-głosów-ZWZ-28 czerwca 2018 pdf
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej IBSM SA z działalności w roku 2017 zawierajace sprawozdanie z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i sprawozdania zarządzu z działalnosci w roku 2017 a także z oceny wniosku zarządu w sprawie sposobu ... pdf