Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 27.06.2019

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta w Warszawie przy ulicy Siennej 39

L.P.
Dokument
pdf.
1. 1_IBSM_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_27 czerwca 2019 pdf
2. 2_IBSM-projekty uchwał_ZWZ_27 czerwca 2019 pdf
3. 3_IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby fizyczne-ZWZ-27 czerwca 2019 pdf
4. 4_IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby prawne-ZWZ-27 czerwca 2019 pdf
5. 5_IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_fizycznej-ZWZ-27 czerwca 2019 pdf
6. 6_IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_prawne-ZWZ-27 czerwca 2019 pdf
7. 7_IBSM-Informacja-ogólna-liczba-głosów-ZWZ-27 czerwca 2019 pdf
8. 8_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki IBSM za 2018 pdf