Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 23.06.2017

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 23 czerwca 2017 r. na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. IBSM_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_23 czerwca 2017 pdf
2. IBSM-projekty uchwał_ZWZ_23 czerwca 2017 pdf
3. IBSM-Informacja-ogólna-liczba-głosów-ZWZ-23 czerwca 2017 pdf
4. IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_fizycznej-ZWZ-23 czerwca 2017 pdf
5. IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_prawne-ZWZ-23 czerwca 2017 pdf
6. IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby fizyczne-ZWZ-23 czerwca 2016 pdf
7. IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby prawne-ZWZ-23 czerwca 2017 pdf
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki IBSM w roku obrotowym... pdf