Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 22.04.2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 22 kwietnia 2015 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. PPG - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - ZWZ 2015 pdf
2. PPG - PROJEKTY UCHWAŁ - ZWZ 2015 pdf
3. PPG - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - ZWZ 2015 pdf
4. PPG - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - ZWZ 2015 pdf
5. PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - ZWZ 2015 pdf
6. PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - ZWZ 2015 pdf
7. PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - ZWZ 2015 pdf
8. PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - ZWZ 2015 pdf
9. PPG - PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA pdf
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2014 r. pdf
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za 2014 r pdf