Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 21.05.2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 21 maja 2014 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. PPG - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - ZWZ 21-05-2014 pdf
2. PPG - PROJEKTY UCHWAŁ - ZWZ 21-05-2014 pdf
3. PPG - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - ZWZ 21-05-2014 pdf
4. PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - ZWZ 21-05-2014 pdf
5. PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - ZWZ 21-05-2014 pdf
6. PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - ZWZ 21-05-2014 pdf
7. PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - ZWZ 21-05-2014 pdf
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r. pdf
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2013 r. pdf
10. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc na ZWZ 21.05.2014 pdf
11. Treść uchwał podjętych na ZWZ 21.05.2014 pdf