Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

WZA - 27.06.2012

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 4021 § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwanego dalej „ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2012 r. na godz. 12:00. ZWZ odbędzie się w Hotelu Hyatt przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie w Sali konferencyjnej Topaz na I piętrze.

L.P.
Dokument
pdf.
1. Ogłoszenie ZWZ 27.06.2012
2. Informacja o liczbie akcji i głosów
3. Projekty uchwał
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny
6. Formularz pełnomocnictwa
7. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
8. Uchwały podjęte na ZWZ 27.06.2012
9. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%