Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

WZA - 15.05.2013 r.

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 4021 § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwanego dalej „ZWZ”) na dzień 15 maja 2013 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michałą Lorenca, ul. Sandomierska 18, lok. 1, 02-567 Warszawa.

L.P.
Dokument
pdf.
1. Ogłoszenie ZWZ 15.05.2013 pdf
2. Informacja o liczbie akcji i głosów pdf
3. Projekty uchwał pdf
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności pdf
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny pdf
6. Formularz pełnomocnictwa pdf
7. Formularz do głosowania przez pełnomocnika pdf
8. Uchwały podjęte na ZWZ pdf
9. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% pdf