Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 30.10.2019

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”) na dzień 30 października 2019 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ulicy Adama Naruszewicza 30 lok. 31

L.P.
Dokument
pdf.
1. 1_IBSM_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_30 października 2019 pdf
2. 2_IBSM-projekty uchwał_ZWZ_30 października 2019 pdf
3. 3_IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby fizyczne-NWZ_30 października 2019 pdf
4. 4_IBSM-Formularz-pełnomocnictwa-osoby prawne-NWZ-30 października 2019 pdf
5. 5_IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_fizycznej-NWZ-30 października 2019 pdf
6. 6_IBSM-Pełnomocnictwo_osoby_prawne-NWZ_30 października 2019 pdf
7. 7_IBSM-Informacja-ogólna-liczba-głosów-NWZ_30 października 2019 pdf