Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 23.12.2010 r./NWZ - 18.01.2011 r.

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 grudnia 2010 r. na godz. 12:00. NWZ odbędzie się w Warszawie, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza w Warszawie Andrzeja Korewickiego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (00-379 Warszawa).

L.P. Dokument pdf.
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Platinum Properties Group S.A. na dzień 23 grudnia 2010 r.
2. Projekty uchwał na NWZ PPG S.A. 23.12.2010
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ PPG S.A.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 Ksh
5. Uchwały podjęte na NWZ 23.12.2010
6. Uchwały podjęte na NWZ 18.01.2011
7. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZ z 23 grudnia 2010 r.
8. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZ z 18 stycznia 2011 r.