Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 19.08.2015 r.

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”) na dzień 19 sierpnia 2015 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. IBSM - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ - NWZ 08.2015 pdf
2. IBSM - PROJEKTY UCHWAŁ NWZ - NWZ 08.2015 pdf
3. IBSM - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - NWZ 08.2015 pdf
4. IBSM - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - NWZ 08.2015 pdf
5. IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - NWZ 08.2015 pdf
6. IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - NWZ 08.2015 pdf
7. IBSM - Wzór_pełnomocnictwo_osoby fizycznej - NWZ 08.2015 pdf
8. IBSM - Wzór_pełnomocnictwo_osoby prawnej - NWZ 08.2015 pdf