Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 06.08.2012 r.

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 4021 § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2012 r. na godz. 17:00. NWZ odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza w Warszawie Andrzeja Korewickiego, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (00-379 Warszawa).

L.P.
Dokument
pdf.
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Platinum Properties Group S.A. na dzień 6 sierpnia 2012 r.
2. Projekty uchwał na NWZ PPG S.A. 06.08.2012 r.
3. Formularz pełnomocnictwa
4. Formularz głosowania przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie głosów
6. Opinia zarządu - wyłączenie prawa poboru - akcje serii E
7. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%
8. Uchwały podjęte na NWZA