Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 04.03.2015 r.

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 marca 2015 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. PPG - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - NWZ 2015 pdf
2. PPG - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - NWZ 2015 pdf
3. PPG - PROJEKTY UCHWAŁ - NWZ 2015 pdf
4. PPG - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - NWZ 2015 pdf
5. PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - NWZ 2015 pdf
6. PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - NWZ 2015 pdf
7. PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - NWZ 2015 pdf
8. PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - NWZ 2015 pdf
9. PPG - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc na NWZ 04.03.2015 pdf
10. PPG - Uchwały podjęte na NZW 04.03.2015 pdf
11. PPG - Tekst jednolity po NWZ 04.03.2015 pdf