Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 04.03.2014 r.

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 4021 § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2014 r. na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

L.P.
Dokument
pdf.
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ pdf
2. Projekt tekstu jednolitego statutu pdf
3. Projekty uchwał NWZ pdf
4. Informacja o ogólnej liczbie głosów pdf
5. Formularz do głosowania (dla osoby fizycznej) pdf
6. Formularz do głosowania (dla osoby prawnej) pdf
7. Wzór pełnomocnictwo osoby fizycznej pdf
8. Wzór pełnomocnictwo osoby prawnej pdf
9. Uchwały podjęte na NWZ pdf
10. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc. na NWZ pdf