Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Akcjonariat

Skład akcjonariatu Noble Financials S.A.

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym
1. Righteight Holdings Limited 186.000 48,09 %
2. PJW Holdings Limited 82.610 21,36 %
3. ONE S.A. 78.455 20,29 %
4. Pozostali 39.709 10,26 %
Ogółem 386.774 100,00 %