Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Akcjonariat

Skład akcjonariatu IBSM S.A.

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym
Udział w głosach
1. Righteight Holdings Limited 189.494 54,25 % 54,25 %
2. PJW Holdings Limited 82.610 23,65 % 23,65 %
3. Wheel Finance S.A. 41.027 11,75 % 11,75 %
4. Pozostali 36.143 10,35 % 10,35 %
Ogółem 349.274 100,00 %
100,00 %