Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty kwartalne

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2022.04.22 ESPI Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 Pobierz plik (1013.22 kB)Pobierz plik (654.63 kB)Pobierz plik (94.93 kB)Pobierz plik (117.4 kB)Pobierz plik (120.57 kB)Pobierz plik (69.72 kB)Pobierz plik (46.41 kB)Pobierz plik (447.01 kB)
2. 2021.11.30 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny Noble Financials S.A. za III kwartał 2021 roku Pobierz plik (1539.81 kB)
3. 2021.09.23 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny Noble Financials S.A. za I półrocze 2021 roku Pobierz plik (1556.19 kB)Pobierz plik (841.07 kB)
4. 2020.07.29 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny za I kwartał 2020 roku Pobierz plik (1171.13 kB)
5. 2020.06.18 ESPI Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 Pobierz plik (1116.63 kB)Pobierz plik (1184.05 kB)Pobierz plik (347.77 kB)
6. 2019.09.30 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2019 roku Pobierz plik (1277.79 kB)Pobierz plik (315.34 kB)
7. 2019.09.30 ESPI Sprawozdanie Finansowe Spółki za I kwartał 2019 roku Pobierz plik (759.72 kB)
8. 2018.11.28 ESPI Raport za III kwartał 2018 Pobierz plik (938.59 kB)
9. 2018.09.21 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2018 roku Pobierz plik (1310.98 kB)Pobierz plik (107.91 kB)
10. 2018.05.30 ESPI Raport za I kwartał 2018 Pobierz plik (907.27 kB)
11. 2017.12.31 ESPI Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 Pobierz plik (1111.57 kB)Pobierz plik (1173.66 kB)Pobierz plik (46.67 kB)Pobierz plik (311.85 kB)
12. 2017.11.20 ESPI Raport za III kwartał 2017 Pobierz plik (1093 kB)
13. 2017.09.26 ESPI Raport za I półrocze 2017 r. Pobierz plik (145.11 kB)Pobierz plik (2917.51 kB)
14. 2017.09.26 ESPI Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego IBSM S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Pobierz plik (925.98 kB)
15. 2017.05.31 ESPI 3/2017 Raport za I kwartał 2017 r. Pobierz plik (1049.58 kB)
16. 2017.03.20 ESPI Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 Pobierz plik (1259.01 kB)Pobierz plik (1476.37 kB)Pobierz plik (923.55 kB)Pobierz plik (9698.85 kB)Pobierz plik (11859.99 kB)Pobierz plik (1168.12 kB)Pobierz plik (189.92 kB)
17. 2016.11.14 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2016 - 30.09.2016 Pobierz plik (1290.46 kB)
18. 2016.08.31 ESPI Raport okresowy półroczny za 2016 Pobierz plik (1296.8 kB)Pobierz plik (2045.13 kB)Pobierz plik (1616.92 kB)
19. 2016.05.13 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 Pobierz plik (1155.85 kB)
20. 2016.03.22 ESPI Raport skonsolidowany roczny za 2015 Pobierz plik (831.36 kB)Pobierz plik (118.96 kB)Pobierz plik (10119.35 kB)Pobierz plik (1683.45 kB)
21. 2016.03.22 ESPI Raport jednostkowy roczny za 2015 Pobierz plik (709.79 kB)Pobierz plik (118.96 kB)Pobierz plik (8670.17 kB)Pobierz plik (1307.7 kB)
22. 2015.11.16 ESPI Raport kwartalny za okres 01.01. – 30.09.2015 Pobierz plik (1507.91 kB)
23. 2015.08.31 ESPI Raport okresowy półroczny za 2015 PSr Pobierz plik (1572.1 kB)Pobierz plik (591.84 kB)Pobierz plik (581.84 kB)
24. 2015.05.15 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr Pobierz plik (1457.12 kB)
25. 2015.03.23 ESPI Raport jednostkowy roczny za 2014 Pobierz plik (115.91 kB)Pobierz plik (730.72 kB)Pobierz plik (66.48 kB)Pobierz plik (545.92 kB)Pobierz plik (1275.52 kB)
26. 2015.03.23 ESPI Raport skonsolidowany roczny za 2014 Pobierz plik (115.91 kB)Pobierz plik (883.7 kB)Pobierz plik (65.69 kB)Pobierz plik (837.33 kB)Pobierz plik (3349.92 kB)
27. 2014.11.14 ESPI Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał Pobierz plik (3193.89 kB)
28. 2014.08.21 ESPI Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. Pobierz plik (1519.15 kB)Pobierz plik (611.84 kB)
29. 2014.08.21 ESPI Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2014 r. Pobierz plik (1318.22 kB)Pobierz plik (611.84 kB)
30. 2014.05.15 ESPI Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 r. Pobierz plik (1569.17 kB)
31. 2014.03.17 ESPI Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 r. Pobierz plik (292.41 kB)Pobierz plik (127.42 kB)Pobierz plik (2028.72 kB)Pobierz plik (741.24 kB)Pobierz plik (9133.23 kB)
32. 2014.03.17 ESPI Jednostkowy Raport Roczny za 2013 r. Pobierz plik (217.93 kB)Pobierz plik (127.28 kB)Pobierz plik (1536.97 kB)Pobierz plik (605.72 kB)Pobierz plik (7789.89 kB)
33. 2013.11.07 ESPI Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r. Pobierz plik (1789.73 kB)Pobierz plik (8515.42 kB)
34. 2013.08.22 ESPI Raport za I półrocze 2013 roku Pobierz plik (1258.39 kB)Pobierz plik (511.84 kB)Pobierz plik (531.84 kB)Pobierz plik (1588.17 kB)Pobierz plik (9747.53 kB)
35. 2013.05.13 EBI 25/2013 Korekta Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - I kwartał 2013 r. Pobierz plik (4037.95 kB)
36. 2013.05.10 EBI 24/2013 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - I kwartał 2013 r. Pobierz plik (477.67 kB)
37. 2013.04.24 EBI 22/2013 Skonsolidowany Raport Roczny za 2012 r. Pobierz plik (9409.05 kB)Pobierz plik (1988.42 kB)Pobierz plik (64.99 kB)Pobierz plik (263.34 kB)
38. 2013.04.24 EBI 21/2013 Jednostkowy Raport Roczny za 2012 r. Pobierz plik (9080.93 kB)Pobierz plik (2031 kB)Pobierz plik (62.3 kB)Pobierz plik (229.13 kB)
39. 2012.11.14 EBI 44/2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kw. 2012 r. Pobierz plik (3360.4 kB)
40. 2012.11.14 EBI 43/2012 Jednostkowy Raport Kwartalny za III kw. 2012 r. Pobierz plik (2992.26 kB)
41. 2012.08.14 EBI 27/2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kw. 2012 r. Pobierz plik (2925.24 kB)
42. 2012.08.14 EBI 26/2012 Jednostkowy Raport Kwartalny za II kw. 2012 r. Pobierz plik (2648.21 kB)
43. 2012.05.31 EBI 17/2012 Skonsolidowany Raport Roczny za 2011 r. Pobierz plik (368.12 kB)Pobierz plik (5238.78 kB)Pobierz plik (1060.51 kB)Pobierz plik (7043.33 kB)
44. 2012.05.31 EBI 16/2012 Jednostkowy Raport Roczny za 2011 r. Pobierz plik (367.42 kB)Pobierz plik (4159.36 kB)Pobierz plik (1085.51 kB)Pobierz plik (5737.22 kB)
45. 2012.05.15 EBI 15/2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kw. 2012 r. Pobierz plik (1042.61 kB)
46. 2012.05.15 EBI 14/2012 Jednostkowy Raport Kwartalny za I kw. 2012 r. Pobierz plik (1038.99 kB)
47. 2012.02.14 EBI 9/2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kw. 2011 r. Pobierz plik (415.61 kB)
48. 2012.02.14 EBI 8/2012 Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kw. 2011 r. Pobierz plik (289.87 kB)
49. 2011.11.14 EBI 44/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kw. 2011 r. Pobierz plik (413.86 kB)
50. 2011.11.14 EBI 43/2011 Jednostkowy Raport Kwartalny za III kw. 2011 r. Pobierz plik (297.81 kB)
51. 2011.08.16 EBI 36/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kw. 2011 r. Pobierz plik (607.88 kB)
52. 2011.08.16 EBI 35/2011 Jednostkowy Raport Kwartalny za II kw. 2011 r. Pobierz plik (611.92 kB)
53. 2011.05.31 EBI 21/2011 Skonsolidowany Raport Roczny za 2010 r. Pobierz plik (386.5 kB)Pobierz plik (1510.07 kB)Pobierz plik (598.74 kB)Pobierz plik (250.07 kB)Pobierz plik (432.93 kB)
54. 2011.05.25 EBI 20/2011 Jednostkowy Raport Roczny za 2010 r. Pobierz plik (385.96 kB)Pobierz plik (1404.24 kB)Pobierz plik (597.65 kB)Pobierz plik (238.98 kB)Pobierz plik (398.62 kB)
55. 2011.05.16 EBI 19/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kw. 2011 r. Pobierz plik (587.31 kB)
56. 2011.05.16 EBI 18/2011 Jednostkowy Raport Kwartalny za I kw. 2011 r. Pobierz plik (586.96 kB)
57. 2010.11.15 EBI 22/2010 Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kw. 2010 r. Pobierz plik (844.12 kB)
58. 2010.11.15 EBI 21/2010 Jednostkowy Raport Kwartalny za III kw. 2010 r. Pobierz plik (954.01 kB)
59. 2010.08.16 EBI 18/2010 Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kw. 2010 r. Pobierz plik (505.24 kB)
60. 2010.08.16 EBI 17/2010 Jednostkowy Raport Kwartalny za II kw. 2010 r. Pobierz plik (505.24 kB)
61. 2010.06.09 EBI 13/2010 Korekta do Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 r. (raport nr 11/2010) Pobierz plik (2208.27 kB)Pobierz plik (415.99 kB)Pobierz plik (1586.2 kB)
62. 2010.05.24 EBI 11/2010 Skonsolidowany Raport Roczny za 2009 r. Pobierz plik (2177.16 kB)Pobierz plik (415.99 kB)Pobierz plik (1586.2 kB)
63. 2010.05.17 EBI 10/2010 Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kw. 2010 r. Pobierz plik (1790.09 kB)
64. 2010.05.17 EBI 9/2010 Jednostkowy Raport Kwartalny za I kw. 2010 r. Pobierz plik (1818.78 kB)
65. 2010.05.11 EBI 8/2010 Jednostkowy Raport Roczny za 2009 r. Pobierz plik (4418.81 kB)Pobierz plik (1668.09 kB)Pobierz plik (1067.83 kB)
66. 2010.02.15 EBI 5/2010 Sprostowanie do raportu nr 4/2010 Pobierz plik (1953.13 kB)
67. 2010.02.15 EBI 4/2010 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kw. 2009 r. Pobierz plik (1953.13 kB)
68. 2010.02.15 EBI 3/2010 Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kw. 2009 r. Pobierz plik (1955.53 kB)
69. 2009.11.16 EBI 11/2009 Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kw. 2009 r. Pobierz plik (561.26 kB)
70. 2009.11.16 EBI 10/2009 Jednostkowy Raport Kwartalny za III kw. 2009 r. Pobierz plik (560.52 kB)