Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2016.05.31 EBI 1/2016 Raport o incydentalnym niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
2. 2016.01.05 EBI 1/2016 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Pobierz plik (95.31 kB)
3. 2015.10.16 EBI 8/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
4. 2015.09.30 EBI 7/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
5. 2015.09.16 EBI 6/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
6. 2015.08.19 EBI 5/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
7. 2015.04.22 EBI 4/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
8. 2015.04.01 EBI 3/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
9. 2015.03.18 EBI 2/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
10. 2015.03.04 EBI 1/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
11. 2014.05.21 EBI 1/2014 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk
12. 2013.06.04 EBI 30/2013 Rejestracja Akcji serii E w KDPW
13. 2013.05.31 EBI 29/2013 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E Platinum Properties Group S.A. do obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. 2013.05.29 EBI 28/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (918.72 kB)
15. 2013.05.15 EBI 27/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (180.39 kB)
16. 2013.05.15 EBI 26/2013 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15 maja 2013 r. Pobierz plik (401.37 kB)
17. 2013.05.07 EBI 23/2013 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Pobierz plik (1546.62 kB)
18. 2013.04.18 EBI 20/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (873.1 kB)Pobierz plik (139.88 kB)Pobierz plik (204.6 kB)Pobierz plik (71.83 kB)Pobierz plik (274.4 kB)
19. 2013.04.16 EBI 19/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (165.79 kB)
20. 2013.04.05 EBI 18/2013 Zmiany w składzie Zarządu Platinum Properties Group S.A.
21. 2013.04.02 EBI 17/2013 Zakończenie subskrypcji Akcji serii E
22. 2013.03.28 EBI 16/2013 Rejestracja Akcji serii E w KDPW
23. 2013.03.19 EBI 15/2013 Przydział akcji serii E
24. 2013.03.15 EBI 14/2013 Zmiana harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii E Pobierz plik (283.54 kB)
25. 2013.03.04 EBI 13/2013 Wypłata odsetek od obligacji serii C
26. 2013.03.04 EBI 12/2013 Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach w ramach publicznej oferty Akcji Serii E Spółki Pobierz plik (222.18 kB)
27. 2013.03.01 EBI 11/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego Spółki - zmiana przedziału cenowego Pobierz plik (136.54 kB)
28. 2013.02.25 EBI 10/2013 Zmiana harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii E Pobierz plik (282.79 kB)
29. 2013.02.15 EBI 9/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Spółki – ogłoszenie przedziału cenowego Pobierz plik (135.4 kB)
30. 2013.02.14 EBI 8/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii C na rynku Catalyst
31. 2013.02.08 EBI 7/2013 Wprowadzenie obligacji serii C Spółki do obrotu na rynek Catalyst
32. 2013.02.07 EBI 6/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (801.65 kB)
33. 2013.01.29 EBI 5/2013 Skonsolidowany Raport Kwartalny zawierający dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 r. - rozszerzenie Pobierz plik (3444.27 kB)
34. 2013.01.28 EBI 4/2013 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - IV kwartał 2012 r. Pobierz plik (602.18 kB)
35. 2013.01.24 EBI 3/2013 Informacja dotycząca prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PPG S.A. za rok 2012
36. 2013.01.23 EBI 2/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
37. 2013.01.16 EBI 1/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (239.14 kB)
38. 2012.12.17 EBI 50/2012 Publikacja Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (5057.21 kB)
39. 2012.12.13 EBI 49/2012 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki
40. 2012.12.07 EBI 48/2012 Istotna informacja
41. 2012.11.30 EBI 47/2012 Umowa z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect
42. 2012.11.19 EBI 46/2012 Istotna informacja
43. 2012.11.14 EBI 45/2012 Zakończenie pełnienia funkcji animatora akcji Spółki na rynku NewConnect
44. 2012.10.31 EBI 42/2012 Wykup obligacji serii B
45. 2012.10.11 EBI 41/2012 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii B
46. 2012.10.10 EBI 40/2012 Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia dokumentu ofertowego i podsumowującego
47. 2012.09.28 EBI 39/2012 Śródroczny Skonsolidowany Raport za I pół. 2012 r. Pobierz plik (1457.14 kB)Pobierz plik (7504.74 kB)
48. 2012.09.28 EBI 38/2012 Śródroczny Jednostkowy Raport za I pół. 2012 r. Pobierz plik (1252.56 kB)Pobierz plik (7281.46 kB)
49. 2012.09.28 EBI 37/2012 Istotna informacja
50. 2012.09.26 EBI 36/2012 Istotna informacja
51. 2012.09.20 EBI 35/2012 Istotna informacja
52. 2012.09.11 EBI 34/2012 Zakończenie subskrypcji Obligacji serii C
53. 2012.09.04 EBI 33/2012 Wykup obligacji serii A
54. 2012.09.03 EBI 32/2012 Emisja obligacji serii C
55. 2012.08.21 EBI 31/2012 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
56. 2012.08.21 EBI 30/2012 Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia dokumentu ofertowego i podsumowującego
57. 2012.08.20 EBI 29/2012 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii A
58. 2012.08.20 EBI 28/2012 Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie
59. 2012.08.07 EBI 25/2012 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 6 sierpnia 2012 r. Pobierz plik (197.99 kB)
60. 2012.08.06 EBI 24/2012 Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Pobierz plik (140.68 kB)
61. 2012.07.17 EBI 23/2012 Wypowiedzenie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect
62. 2012.07.11 EBI 22/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (975.57 kB)Pobierz plik (155.31 kB)Pobierz plik (1351.43 kB)Pobierz plik (123.36 kB)Pobierz plik (294.97 kB)Pobierz plik (291.35 kB)
63. 2012.06.28 EBI 21/2012 Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
64. 2012.06.28 EBI 20/2012 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencje przez ZWZ Platinum Properties Group S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.
65. 2012.06.28 EBI 19/2012 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27 czerwca 2012 r. Pobierz plik (201.32 kB)
66. 2012.06.01 EBI 18/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (38.44 kB)Pobierz plik (18.58 kB)Pobierz plik (64.8 kB)Pobierz plik (23.05 kB)Pobierz plik (73.4 kB)
67. 2012.04.18 EBI 13/2012 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego wraz z dokumentem podsumowującym
68. 2012.04.12 EBI 12/2012 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (172.52 kB)
69. 2012.03.29 EBI 11/2012 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Dokumentu Rejestracyjnego Spółki Pobierz plik (11.51 kB)
70. 2012.02.17 EBI 10/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 lutego 2012 r. Pobierz plik (81.13 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (43.22 kB)
71. 2012.02.14 EBI 7/2012 Informacja dotycząca prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
72. 2012.02.08 EBI 6/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
73. 2012.01.20 EBI 5/2012 Harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (Catalyst)
74. 2012.01.20 EBI 4/2012 Harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (New Connect)
75. 2012.01.20 EBI 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (382.44 kB)Pobierz plik (542.61 kB)Pobierz plik (72.75 kB)Pobierz plik (33.08 kB)Pobierz plik (40.65 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (28.19 kB)
76. 2012.01.09 EBI 2/2012 Istotna informacja
77. 2012.01.05 EBI 1/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
78. 2011.12.17 EBI 48/2011 Wprowadzenie obligacji serii A i serii B do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
79. 2011.12.16 EBI 47/2011 Istotna informacja
80. 2011.12.16 EBI 46/2011 Zakończeniu subskrypcji obligacji serii A oraz serii B oraz złożenie wniosku o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
81. 2011.11.15 EBI 45/2011 Istotna informacja
82. 2011.10.25 EBI 42/2011 Odwołanie członka Zarządu
83. 2011.10.18 EBI 41/2011 Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
84. 2011.10.17 EBI 40/2011 Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Pobierz plik (17.26 kB)
85. 2011.09.09 EBI 39/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii D
86. 2011.09.06 EBI 38/2011 Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect Pobierz plik (1313.6 kB)
87. 2011.08.29 EBI 37/2011 Istotna informacja
88. 2011.08.10 EBI 34/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
89. 2011.08.03 EBI 33/2011 Rejestracja Akcji serii D w KDPW
90. 2011.08.02 EBI 32/2011 Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
91. 2011.07.29 EBI 31/2011 Zbycie akcji spółki zależnej
92. 2011.07.22 EBI 30/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
93. 2011.07.15 EBI 29/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
94. 2011.07.14 EBI 28/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
95. 2011.06.30 EBI 27/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZ Platinum Properties Group S.A. w dniu 29 czerwca 2011 r. Pobierz plik (148.78 kB)Pobierz plik (315.89 kB)
96. 2011.06.30 EBI 26/2011 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29 czerwca 2011 r. Pobierz plik (279.19 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
97. 2011.06.29 EBI 25/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
98. 2011.06.16 EBI 24/2011 Umowa nabycia udziałów w Spółce Deweloperskiej
99. 2011.06.03 EBI 23/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 29.06.2011 r. Pobierz plik (231.33 kB)Pobierz plik (338.87 kB)Pobierz plik (87.37 kB)Pobierz plik (72.01 kB)Pobierz plik (284.46 kB)Pobierz plik (139.43 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
100. 2011.06.02 EBI 22/2011 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Pobierz plik (288.56 kB)
101. 2011.05.10 EBI 17/2011 Zapłata ceny nabycia udziałów w Spółce Deweloperskiej
102. 2011.04.20 EBI 16/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii D
103. 2011.04.07 EBI 15/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
104. 2011.03.22 EBI 14/2011 Zmiana adresu siedziby Spółki
105. 2011.03.14 EBI 13/2011 Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawy przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW Pobierz plik (559.18 kB)Pobierz plik (664.81 kB)
106. 2011.03.07 EBI 12/2011 Publikacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Pobierz plik (152.13 kB)
107. 2011.03.03 EBI 11/2011 Informacja o przebiegu oferty prywatnej akcji serii D
108. 2011.02.28 EBI 10/2011 Umowa nabycia udziałów w Spółce Deweloperskiej
109. 2011.02.22 EBI 9/2011 Zapłata ceny nabycia udziałów w spółce rosyjskiej
110. 2011.02.14 EBI 8/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r. Pobierz plik (983.85 kB)
111. 2011.02.14 EBI 7/2011 Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r. Pobierz plik (1001.01 kB)
112. 2011.02.01 EBI 6/2011 Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą
113. 2011.01.28 EBI 05/2011 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
114. 2011.01.26 EBI 04/2011 Podpisanie Listu Intencyjnego
115. 2011.01.18 EBI 3/2011 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 18 stycznia 2011 r. (po przerwie w obradach) Pobierz plik (135.43 kB)
116. 2011.01.12 EBI 02/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011
117. 2011.01.01 EBI 01/2011 Nabycia udziałów w spółce rosyjskiej
118. 2010.12.23 EBI 31/2010 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego
119. 2010.12.23 EBI 30/2010 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 23 grudnia 2010 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Pobierz plik (136.13 kB)
120. 2010.12.23 EBI 29/2010 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ
121. 2010.12.20 EBI 27/2010 Dalsze negocjacje w sprawie nabycia udziałów w spółce rosyjskiej Pobierz plik (204.36 kB)
122. 2010.12.20 EBI 28/2010 Umowa kredytu inwestycyjnego Pobierz plik (208.17 kB)
123. 2010.12.14 EBI 26/2010 Negocjacje w sprawie nabycia udziałów w spółce rosyjskiej Pobierz plik (208.72 kB)
124. 2010.12.08 EBI 25/2010 Strategia Rozwoju Grupy Platinum Properies Group S.A. Pobierz plik (154.14 kB)
125. 2010.12.04 EBI 24/2010 Decyzja o pozwoleniu na budowę Pobierz plik (128.76 kB)
126. 2010.11.27 EBI 23/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 23 grudnia 2010 r. Pobierz plik (78.24 kB)Pobierz plik (37.27 kB)Pobierz plik (71.82 kB)Pobierz plik (64.04 kB)
127. 2010.11.02 EBI 20/2010 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Pobierz plik (169.67 kB)
128. 2010.10.11 EBI 19/2010 Podpisanie Listu Intencyjnego
129. 2010.07.01 EBI 16/2010 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego
130. 2010.06.30 EBI 15/2010 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29 czerwca 2010 r. Pobierz plik (416.18 kB)
131. 2010.06.17 EBI 14/2010 Istotna informacja
132. 2010.06.02 EBI 12/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 29.06.2010 r. Pobierz plik (61.29 kB)Pobierz plik (262.87 kB)Pobierz plik (22.83 kB)Pobierz plik (311.4 kB)
133. 2010.03.24 EBI 7/2010 Przeniesienie własności udziałów spółki zależnej Pobierz plik (168.5 kB)
134. 2010.02.19 EBI 6/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz plik (166.91 kB)
135. 2010.01.19 EBI 2/2010 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2010 Pobierz plik (174.08 kB)
136. 2010.01.06 EBI 1/2010 Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę Pobierz plik (161.23 kB)
137. 2009.12.16 EBI 12/2009 Zmiany w składzie Zarządu Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (128.29 kB)
138. 2009.11.09 EBI 9/2009 Termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2009 r. Pobierz plik (152.55 kB)
139. 2009.11.06 EBI 8/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i C oraz ostatniego dnia notowania PDA serii C Pobierz plik (158.46 kB)
140. 2009.11.02 EBI 7/2009 Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii C oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i C. Pobierz plik (119.21 kB)
141. 2009.10.28 EBI 6/2009 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Pobierz plik (125.63 kB)
142. 2009.10.09 EBI 5/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Pobierz plik (155.5 kB)
143. 2009.10.08 EBI 4/2009 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C na rynku NewConnect Pobierz plik (121.67 kB)
144. 2009.09.24 EBI 3/2009 Wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect Pobierz plik (118.31 kB)Pobierz plik (369.73 kB)Pobierz plik (369.73 kB)
145. 2009.09.15 EBI 2/2009 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect Pobierz plik (118.95 kB)Pobierz plik (368.98 kB)Pobierz plik (368.98 kB)
146. 2009.09.15 EBI 1/2009 Przystąpienie do systemu EBI Pobierz plik (118.43 kB)