Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiany w Zarządzie Spółki

Nr ESPI 12/2022, 15 marzec 2022

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 15 marca 2022 roku odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Wardyna, nie podając powodów odwołania.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych powołała z dniem 15 marca 2022 roku do Zarządu Spółki Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki od 21 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił w przeszłości funkcje również w następujących spółkach: Financials Assets Management Group S.A. sprawując funkcję Prezesa Zarządu, ECOCAR SA na stanowisku Członka Zarządu oraz CFO, YAWAL S.A. na stanowisku CFO oraz Investor Relationship Manager, PAGED - WEFEM S.A. sprawując funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz CFO, a także FON S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił również funkcję Członka Zarządu w spółkach działających m.in. w branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Obecnie Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki sprawuje również funkcje Członka Rady Nadzorczej ONE SA oraz Prezesa Zarządu w spółkach działających w branży pożyczkowej: Yes Finance S.A., Liberis Polska Sp. z o.o., Duo Finance Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o. oraz Credis Polska Sp. z o.o.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: a_ Politechnika Częstochowska - studia magisterskie na Wydziale Zarządzania, b_ Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie - podyplomowe studia MBA.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Data sporządzenia raportu:
15 marca 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe