Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 10/2022, 11 marzec 2022

Zarząd Noble Financials S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły oświadczenia Pana Bartłomieja Gajeckiego oraz Pana Łukasza Kruczyka o rezygnacji z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Pan Bartłomiej Gajecki oraz Pan Łukasz Kruczyk nie podali powodów rezygnacji.

Data sporządzenia raportu:
11 marca 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu