Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Istotna transakcja Spółki

Nr ESPI 5/2022, 21 styczeń 2022

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż Emitent udzielił krótkoterminowego finansowania dłużnego w wysokości 3,805 mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone w skali roku na 5 % w skali roku. Odsetki będą płatne przy spłacie zobowiązania. Spłata zobowiązania będzie na każde żądanie Emitenta. Na majątku podmiotu, któremu udzielono finansowania nie ustanowiono żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Warunki udzielenia finansowania nie odbiegają od standardów rynkowych.

Data sporządzenia raportu:
21 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu