Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Istotna transakcja Spółki

Nr ESPI 3/2022, 18 styczeń 2022

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż Emitent otrzymał od kontrahenta Venuer Immobilier SA zapłatę reszty ceny za obligacje. O zbyciu obligacji na rzecz spółki Venuer Immobilier SA Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Informację podano z uwagi na wartość transakcji oraz jej wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Emitenta.

Data sporządzenia raportu:
18 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu