Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Istotna transakcja Spółki.

Nr ESPI 22/2021, 23 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Emitent udzielił krótkoterminowego finansowania dłużnego w wysokości 21,9 mln zł. Termin zwrotu środków został ustalony najpóźniej na 30 czerwca 2022 r. Oprocentowanie zostało ustalone w stosunku do kwoty 5 mln w wysokości 8% w skali roku, w stosunku do kwoty 5 mln w wysokości 7%, zaś w stosunku do kwoty 11,9 mln w skali roku na 5 % w skali roku. Odsetki będą płatne przy spłacie zobowiązania. Na majątku podmiotu, któremu udzielono finansowania nie ustanowiono żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Warunki udzielenia finansowania nie odbiegają od standardów rynkowych.

Data sporządzenia raportu:
23 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu