Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 12/2021, 21 październik 2021

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji, o którym mowa w § 21 ust. 3 statutu Spółki, pana Łukasza Kruczyka.

Pan Łukasz Kruczyk złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Łukasz Kruczyk ukończył studia inżynierskie na kierunku informatyka i zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pan Łukasz Kruczyk biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim. Dodatkowo jest specjalistą w zakresie leasingu i ubezpieczeń samochodów. Pan Łukasz Kruczyk prowadzi od wielu lat serwis samochodowy. Pan Łukasz Kruczyk jest prezesem zarządu spółki EcoCar sp. z o.o., która jest korporacją taksówkarską świadczącą usługi taxi na terenie Warszawy i Trójmiasta. Pan Łukasz Kruczyk będzie nadzorował w szczególności działalność Spółki w obszarze leasingu, wynajmu oraz ubezpieczeń samochodów.

Pan Łukasz Kruczyk poinformował zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Data sporządzenia raportu:
21 października 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu