Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 11/2021, 20 październik 2021

Zarząd Noble Financials S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Olgi Grzegorczyk o rezygnacji z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 20 października 2021 roku.

Pani Olga Grzegorczyk nie podała powodów rezygnacji.

Data sporządzenia raportu:
20 października 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu