Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Istotna transakcja Spółki

Nr ESPI 7/2021, 30 czerwiec 2021

Zarząd Noble Fiancials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent udzielił krótkoterminowego finansowania dłużnego w wysokości 5.000.000 zł.

Termin zwrotu środków pieniężnych został określony na 28 lutego 2022 r. Oprocentowanie zostało ustalone na 8 % w skali roku z płatnością odsetek do 10 dnia po zakończeniu każdego miesiąca. Warunki udzielenia finansowania nie odbiegają od standardów rynkowych.

Data sporządzenia raportu:
30 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu