Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Nr ESPI 1/2021, 29 styczeń 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku:

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 30 kwietnia 2021 r.
 • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 r.
 • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.
 • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.

 • Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu "Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2021 r.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757

  Data sporządzenia raportu:
  29 stycznia 2021 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu

  Pobierz dokument RB 1_2021 Noble Financials_terminy publikacji raportów okresowych (66.01 kB)