Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2021

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2021.12.30 ESPI 27/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2. 2021.12.30 ESPI 26/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
3. 2021.12.30 ESPI 25/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
4. 2021.12.29 ESPI 24/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
5. 2021.12.29 ESPI 23/2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
6. 2021.12.23 ESPI 22/2021 Istotna transakcja Spółki.
7. 2021.12.21 ESPI 21/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. wznowionym po przerwie w dniu 21 grudnia 2021 roku
8. 2021.12.21 ESPI 20/2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
9. 2021.12.21 ESPI 19/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 21 grudnia 2021 roku wznowione po przerwie Pobierz plik (116.76 kB)
10. 2021.12.07 ESPI 18/2021 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Financials S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 30 listopada 2021 roku
11. 2021.11.30 ESPI 17/2021 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 30 listopada 2021 roku. Pobierz plik (210.68 kB)
12. 2021.11.30 ESPI 16/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A., które odbyło się 30 listopada 2021 roku
13. 2021.11.26 ESPI 14/2021 Zawarcie istotnej transakcji
14. 2021.10.28 ESPI 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz plik (240.09 kB)Pobierz plik (254.4 kB)Pobierz plik (281.5 kB)Pobierz plik (272.28 kB)Pobierz plik (204 kB)
15. 2021.10.21 ESPI 12/2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
16. 2021.10.20 ESPI 11/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
17. 2021.10.07 ESPI 10/2021 Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B
18. 2021.09.15 ESPI 9/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Noble Financials S.A. za I półrocze 2021 roku
19. 2021.08.19 ESPI 8/2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
20. 2021.06.30 ESPI 7/2021 Istotna transakcja Spółki
21. 2021.06.15 ESPI 6/2021 Korekta Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
22. 2021.05.25 ESPI 5/2021 Zmiana terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
23. 2021.04.30 ESPI 4/2021 Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
24. 2021.04.09 ESPI 3/2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
25. 2021.03.05 ESPI 2/2021 Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki Pobierz plik (50.66 kB)
26. 2021.01.29 ESPI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Pobierz plik (66.01 kB)