Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 5/2020, 23 czerwiec 2020

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2020 r. powziął wiadomość, iż do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Pauliny Wolnickiej-Kawka o jej rezygnacji z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie podała powodów rezygnacji.

Data sporządzenia raportu:
23 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu