Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Noble Financials S.A., które odbyło się w dniu 16 lipca 2020 roku.

Nr ESPI 6/2020, 16 lipiec 2020

Zarząd Noble Financials S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 16 lipca 2020 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie, akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% liczby głosów była spółka pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca 41.027 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 100% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 11,75%.

Data sporządzenia raportu:
16 lipca 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu