Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 9/2020, 14 grudzień 2020

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Agnieszki Nejbauer o jej rezygnacji z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pani Agnieszka Nejbauer nie podała powodów rezygnacji.

Data sporządzenia raportu:
14 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu