Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku

Nr ESPI 4/2020, 18 czerwiec 2020

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i §2, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku, o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31 ("Zgromadzenie").

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.noblegroup.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

Data sporządzenia raportu:
18 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu

Pobierz dokument 4_NOBLE GROUP_Raport bieżący_ zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_16,07,2020 (42.73 kB)