Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Nr ESPI 3/2020, 18 czerwiec 2020

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 stycznia 2020 r. niniejszym informuje o zmianie terminów przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz jednostkowego raportu kwartalnego sporządzonego za okres pierwszego kwartału 2020 r.

Pierwotna data publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2020, ustalona była na dzień 29 kwietnia 2020 r. zaś pierwotna data publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku ustalona była na dzień 29 maja 2020 r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego na dzień 15 maja 2020 r. oraz o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał na dzień 29 lipca 2020 r.

Data sporządzenia raportu:
27 kwietnia 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu

Pobierz dokument 3_2020_zmiana terminu publikacji raportu rocznego Noble Financials (40.32 kB)