Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wejście w życie Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia

Nr ESPI 5/2019, 07 luty 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym weszło w życie Porozumienie zawarte z Getin Bank S.A. dotyczące spłaty zadłużenia wynikającego z Kredytu Hipotecznego udzielonego Spółce przez Bank na mocy zawartej w dniu 13 grudnia 2007 roku Umowy Kredytu Hipotecznego nr DK/KR-HIP/03922/07 ("Umowa o Kredyt").

O zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019.

Data sporządzenia raportu:
7 lutego 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu