Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego przez Pana Alec Yurievich Fesenko

Nr ESPI 9/2019, 09 kwiecień 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuje w załączeniu swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku przez Pana Alec Yurievich Fesenko

Data sporządzenia raportu:
9 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Zalacznik_RB_9_2019_IBSM_stanowisko_zarzadu_wezwanie (1039.4 kB)