Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Nr ESPI 10/2019, 18 kwiecień 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku określającego harmonogram publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje, że Zarząd Spółki dokonał zmiany terminu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2019 publikacja wyżej wymienionego raportu okresowego zaplanowana była na dzień 24 kwietnia 2019 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Rocznego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyznaczono na dzień 26 kwietnia 2019 roku.

Data sporządzenia raportu:
18 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu