Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Nr ESPI 14/2019, 27 czerwiec 2019

Zarząd IBSM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta w Warszawie, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów byli:

i. spółka pod firmą PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji posiadająca 82.610 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą PJW Holding Limited w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 66,86% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 23,65%;

ii. spółka pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca 40.955 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 33,14% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 11,73%.

Data sporządzenia raportu:
27 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu