Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 30 października 2019 roku Podstawa prawna

Nr ESPI 22/2019, 30 październik 2019

Zarząd spółki IBSM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. dnia 30 października 2019 roku postanowiło, na wniosek akcjonariusza, o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie, przy ulicy Adama Naruszewicza 30 lok. 31.

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 października 2019 roku.

Data sporządzenia raportu:
30 października 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument 22_2019_Zalacznik_-_wykaz_uchwal (186.86 kB)