Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku, które odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku.

Nr ESPI 23/2019, 15 listopad 2019

Zarząd IBSM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku, o której to przerwie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 30 października 2019 roku, akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% liczby głosów była spółka pod firmą PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji posiadająca 82.610 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą PJW Holdings Limited w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 100% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 23,65%.