Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 roku.

Nr ESPI 25/2019, 29 listopad 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które wznowione zostało w dniu 29 listopada 2019 r. po przerwie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Data sporządzenia raportu:
29 listopada 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ZALACZNIK_RB_25_2019_IBSM_wykaz_uchwal_podjetych_przez_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dn._29.11.2019 (196.36 kB)