Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po drugiej przerwie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku.

Nr ESPI 26/2019, 29 listopad 2019

Zarząd IBSM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po drugiej przewie, w dniu 29 listopada 2019 roku, o której to przerwie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku, akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% liczby głosów była spółka pod firmą PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji posiadająca 82.610 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą PJW Holdings Limited w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 100% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 23,65%.

Data sporządzenia raportu:
29 listopada 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu