Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku

Nr ESPI 20/2019, 02 październik 2019

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i §2, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku, o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ulicy Adama Naruszewicza 30 lok. 31. („Zgromadzenie”).

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument 1_IBSM_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_30 października 2019 (245.75 kB)
Pobierz dokument 2_IBSM-projekty uchwał_ZWZ_30 października 2019 (188.61 kB)