Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 19/2019, 12 sierpień 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w zw. z raportem bieżącym nr 8/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. _"Spółka"_ niniejszym uzupełnia brakujące informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Wiśniewskiego.

Oprócz informacji dotychczas przekazanych opinii publicznej, tj., że Pan Piotr Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Finansów i Międzynarodowego Biznesu na George Washington University, Washington, DC, USA oraz, że jest przedsiębiorcą, który z sukcesem stworzył od podstaw jednego z pierwszych niezależnych operatorów komunikacyjnych na polskim rynku, wykreował międzynarodowego dewelopera operującego w segmencie luksusowych apartamentów _Warszawa_ oraz w segmencie mieszkań klasy średniej i wyższej _Moskwa_, że wykreował on biznesy w różnorodnych sektorach: od oprogramowania i aplikacji IT, poprzez nieruchomości na wynajem aż po sprzedaż energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych oraz inwestuje on w projekty z sektora energetycznego, nowoczesnych technologii oraz usług finansowych/fintech, a także stworzył Dom Maklerski oferujący fundusze alternatywne, Zarząd Spółki, niniejszym informuję, że Pan Piotr Wiśniewski w okresie od 18 lutego 2010 roku do dnia 30 października 2013 roku sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej ww. Domu Maklerskiego W Investments S.A. zaś w okresie od dnia 21 lipca 2016 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego W Investments S.A. Aktualnie Pan Piotr Wiśniewski od dnia 11 czerwca 2018 roku sprawuje funkcję jedynego Likwidatora Domu Maklerskiego W Investments S.A.

Pan Piotr Wiśniewski nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Piotr Wiśniewski poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu