Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Nr ESPI 12/2019, 30 maj 2019

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i §2, art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku, o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa _"Zgromadzenie"_.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument 1_IBSM_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_27_czerwca_2019 (247.4 kB)
Pobierz dokument 2_IBSM-projekty_uchwal_ZWZ_27_czerwca_2019 (197.8 kB)