Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji

Nr ESPI 17/2019, 31 lipiec 2019

Zarząd spółki IBSM S.A. _"Spółka"_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §21. ust. 3 Statutu Spółki, tj. w trybie kooptacji, powołała w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2019 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Marzeny Malinowskiej.

Pani Marzena Malinowska jest absolwentką Szkoły Wyższej Zarządzania i Prawa w Warszawie na kierunku Zarządzania Finansami. Swoje doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz zarządzania zdobywała pracując w międzynarodowych koncernach m.in. MAERSK Polska Sp. z o. o., Jones Lang Lasalle Sp. z o. o. czy Duński Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Kopenhadze. Od 2011 roku zasiada w Radach Nadzorczych spółek głównie z sektora nieruchomości.

Pani Marzena Malinowska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pani Marzena Malinowska poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu