Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2019

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2019.12.31 ESPI 33/2019 Umowa sprzedaży obligacji
2. 2019.12.23 ESPI 32/2019 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
3. 2019.12.23 ESPI 31/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
4. 2019.12.20 ESPI 30/2019 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
5. 2019.12.09 ESPI 29/2019 Przyjęcie tekstu jednolitego statutu IBSM S.A. przez Radę Nadzorczą Spółki Pobierz plik (207.96 kB)
6. 2019.12.09 ESPI 28/2019 Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
7. 2019.11.29 ESPI 27/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. 2019.11.29 ESPI 26/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po drugiej przerwie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku.
9. 2019.11.29 ESPI 25/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 roku. Pobierz plik (196.36 kB)
10. 2019.11.15 ESPI 24/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku
11. 2019.11.15 ESPI 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku, które odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku.
12. 2019.10.30 ESPI 22/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 30 października 2019 roku Podstawa prawna Pobierz plik (186.86 kB)
13. 2019.10.30 ESPI 21/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 30 października 2019 roku.
14. 2019.10.02 ESPI 20/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku Pobierz plik (245.75 kB)Pobierz plik (188.61 kB)
15. 2019.08.12 ESPI 19/2019 Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki
16. 2019.07.31 ESPI 18/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
17. 2019.07.31 ESPI 17/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
18. 2019.06.28 ESPI 16/2019 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C
19. 2019.06.27 ESPI 15/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku Pobierz plik (180.03 kB)
20. 2019.06.27 ESPI 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
21. 2019.06.06 ESPI 13/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22. 2019.05.30 ESPI 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku. Pobierz plik (247.4 kB)Pobierz plik (197.8 kB)
23. 2019.05.17 ESPI Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 Pobierz plik (1160.85 kB)Pobierz plik (1027.98 kB)Pobierz plik (1030.63 kB)Pobierz plik (89.28 kB)
24. 2019.05.07 ESPI 11/2019 Zmiana w strukturze akcjonariatu
25. 2019.04.18 ESPI 10/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
26. 2019.04.09 ESPI 9/2019 Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego przez Pana Alec Yurievich Fesenko Pobierz plik (1039.4 kB)
27. 2019.04.01 ESPI 8/2019 Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego
28. 2019.03.21 ESPI 7/2019 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
29. 2019.02.22 ESPI 6/2019 Zawarcie umowy zakupu obligacji
30. 2019.02.07 ESPI 5/2019 Wejście w życie Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia
31. 2019.02.04 ESPI 4/2019 Zawarcie z Getin Noble Bank S.A. Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia
32. 2019.01.22 ESPI 3/2019 Pośrednie zmiany w strukturze akcjonariatu
33. 2019.01.16 ESPI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
34. 2019.01.10 ESPI 1/2019 Zmiany w strukturze akcjonariatu