Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Nr ESPI 4/2018, 28 czerwiec 2018

Zarząd IBSM S.A. („Spółka") niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta w Warszawie, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów była spółka pod firmą Dengold Capital Limited – posiadająca 69.672 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na ZWZ. Procentowy udział spółki pod firmą Dengold Capital Limited w liczbie głosów na ZWZ wynosił 19,95% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu