Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku

Nr ESPI 3/2018, 30 maj 2018

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i §2, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się 28 czerwca 2018 roku, o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa („ZWZ”).

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez ZWZ, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument 1_IBSM_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_28 czerwca 2018 (246.38 kB)