Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku