Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A.

Nr ESPI 2/2017, 22 maj 2017

Zarząd IBSM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Adama Osińskiego o rezygnacji z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu